بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان و سرپرست مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز اوررژانس۱۱۵ زرندیه

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۲۲:۱۱ کد : ۹۳۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۳
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان و سرپرست مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز اوررژانس۱۱۵ زرندیه

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان و سرپرست مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه از مرکز اوررژانس۱۱۵ زرندیه


در این بازدید که عصر پنجم فروردین ماه انجام شد جناب آقایان دکتر قربانلی(سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع)،دکتر مجتهدی(سرپرست معاونت درمان) و صیدی(سرپرست مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی) ،  در مرکز اورژانس۱۱۵ زرندیه حضور یافتند.


ایشان ضمن تبریک سال نو به سرپرست اورژانس۱۱۵ زرندیه و پرسنل حاضر در شیفت،از نحوه اجرای طرح سلامت نوروزی بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان درخواستهای پرسنل قرار گرفتند.


نظر شما :