مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت حوادث


معرفی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه بعد از تاسیس این دانشکده به عنوان واحدی زیر نظر معاونتدرمان شروع به کار کرد.  این واحد هم اکنون دارای 15 پایگاه اورژانس در شهرستان ساوه و زرندیه می باشد ...