مطالب مرتبط با کلید واژه

پدافند غیر عامل


کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی

شعار سال 99: پدافند غیرعامل، ارتقاء تاب آوری فرهنگی و اقتصادی در بستر جهش تولید   رییس کمیته پدافند غیرعامل: آقای بهرام صیدی پدافند غیر عامل: عبارت است از مجموعه اقدامات  غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالییت های ضروری، ...