مطالب مرتبط با کلید واژه

رادیویی


ارتباطات رادیویی

         مسئول واحد: آقای عباس خیراندیش این واحد یکی از واحدهای حساس در اورژانس پیش بیمارستانی می باشد که ارتباطات رادیویی ( بی سیم) و با سیم و ضبط مکالمات تلفنی را بر عهده دارد. در صورت اجرای سیستم آسایار (اتوماسیون ...