شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۲۰

- حفظ زنجیره مدیریتی و رصد بی وقفه انجام عملیات اورژانس پیش بیمارستانی

-پیگیری حوادث مرتبط با ناوگان آمبولانسی

-نظارت بر عملکرد کارکنان در شیفتهای عصر وشب و همچنین روزهای تعطیل

-مدیریت صحنه حوادث و انجام هماهنگی های درون و برون سازمانی

-پیگیری حوادث و پیگیری بیماری های کارکنان عملیاتی در ساعت از شبانه روز

-حفظ توان عملیاتی اورژانس 115 در طول شبانه روز برای ارائه خدمات