واحد کنترل کیفی و بهبود روشها

تعداد بازدید:۸۶۸

    مسئول واحد: آقای عباس شاهمرادی

  • واحدکنترل کیفی و بهبود روش ها وظیفه نظارت بر عملکرد پایگاه ها و نیروهای عملیاتی اورژانس را به عهده دارد این واحد با بازرسی و بازدید پایگاه ها و سنجش توان علمی و عملیاتی نیروهای پایگاه میزان توانمندی نیروها را محک می زند و آموزش های ضروری لازم را ارائه می دهد.

کلید واژه ها: کنترل کیفی و بهبود روشها