ارتباطات رادیویی

تعداد بازدید:۹۱۵

 

 

     مسئول واحد: آقای عباس خیراندیش

  • این واحد یکی از واحدهای حساس در اورژانس پیش بیمارستانی می باشد که ارتباطات رادیویی ( بی سیم) و با سیم و ضبط مکالمات تلفنی را بر عهده دارد. در صورت اجرای سیستم آسایار (اتوماسیون اداری دیسپچ) و اجرای سیستم بی سیم های دیجیتال، ارتباطات رادیویی آنالوگ که فعلا در این مرکز اجرا می شود منتفی می شود، که پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری این اتوماسیون نیز بر عهده این واحد می باشد.

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2020/1608625302-.jpg

کلید واژه ها: ارتباطات رادیویی