معرفی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

تعداد بازدید:۴۸۶

مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه بعد از تاسیس این دانشکده به عنوان واحدی زیر نظر معاونتدرمان شروع به کار کرد. 

این واحد هم اکنون دارای 15 پایگاه اورژانس در شهرستان ساوه و زرندیه می باشد که کار امدادرسانی و ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی را به عهده دارد.

علاوه بر کار امدادرسانی و خدمات پیش بیمارستانی در زمان بحران نیز این واحد به عنوان مرکز اصلی هدایت بحران کار خود را انجام میدهد.

کلید واژه ها: مدیریت حوادث