کنترل عفونت

تعداد بازدید:۶۴۴

مسئول واحد: خانم مهدیه صفری

  •    نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی به علت برخورد با بیماران و مصدومان امکان آلوده شدن به عفونت های بدون علامت و علامت دار هستند، بنابراین جهت کنترل و نظارت بر اجرای دستورالعمل های تدوین شده جهت کنترل عفونت پایگاه ها و آمبولانس ها این واحد شکل گرفته است.