مرکز هدایت عملیات بحران(EOC)

تعداد بازدید:۲۵۸۱

مسئول واحد: آقای ناصر طمرازی

        کار هماهنگی در زمان بحران را به عهده دارد این مرکز در حقیقت یک فضای فیزیکی می باشد که در زمان بحران و فعال شدن سامانه فرماندهی حادثه، مسئولان مرتبط با بحران در آنجا گرد هم می آیند و کار مدیریت بحران را به عهده می گیرند.

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2020/1608718617-image.jpg

کلید واژه ها: مرکز هدایت عملیات بحران EOC