روابط عمومی

تعداد بازدید:۶۴۴

مسئول واحد: آقای  ناصر طمرازی

    روابط عمومی به یک فرد یا سازمان کمک می کند که رابطه ای سازنده و مثبت با عموم جامعه داشته باشد. این کار از طریق ارتباطات، رسانه های سنتی، شبکه های اجتماعی و برخوردهای حضوری (سخنرانی ها، دیدارها و ...) انجام می پذیرد. علاوه بر این، دفاع از شهرت و محبوبیت سازمان در جریان بحران های مختلف نیز بر عهده ی روابط عمومی است.

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2020/1608718117-image.jpg