کارگروه امداد، نجات و فوریت های پزشکی

تعداد بازدید:۱۴۶۹

شعار سال 99: پدافند غیرعامل، ارتقاء تاب آوری فرهنگی و اقتصادی در بستر جهش تولید

 

رییس کمیته پدافند غیرعامل: آقای بهرام صیدی

پدافند غیر عامل: عبارت است از مجموعه اقدامات  غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالییت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و بحران ها میی گردد./

شرح وظایف کمیته پدافند غیر عامل دانشکده:

ایجاد و تقویت ساختار پدافند غیر عامل در دانشکده

- حمایت و پشتیبانی از طراحی، اجرا و بهره برداری از برنامه ها و طرح های پدافند غیر عامل

- شناسایی آسیب پذیری ها و تهدیدات مناطق تحت پوشش آن دانشکده و تهیه طرح جامع مقابله و کنترل آنها

- تدوین سناریوهای مختلف تهدیدات مربوطه و تمرین آنها

- تدوین برنامه آمادگی و پاسخ واحد نظام سلامت به انواع حوادث با تاکید بر مبانی و رویکردهای پدافند غیر عامل

- شناسایی ظرفیت ها و توانمندی های سخت افزاری، نرم افزاری و مغز افزاری دانشکده در حوزه پدافند غیر عامل

- آمایش مراکز رصد پایش، تشخیص و آشکارسازی، بهداشتی، امدادی، درمانی بر اساس تهدیدات حوزه جغرافیایی و وظایف و ماموریت های محوله

" پدافند غیر عامل مثل مصونیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مصون می کند، معنایش این است که ولو دشمن تهاجمی هم بکند و زحمتی هم بکشد و ضرب و زوری هم بزند، اثری نخواهد کرد."                  

                         مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

http://ems.savehums.ac.ir/images/ems/fa/page/editor/2020/1606543171-images.jpg

 

- کاهش آسیب پذیری و مصون سازی زیرساخت های نظام سلامت در برابر انواع تهدیدات با بکارگیری اصول و ملاحظات پدافند غیر عامل در طراحی، اجرا و بهره برداری فیزیکی

- تقویت، ارتقاء و گسترش فرهنگ بهداشت عمومی، پیشگیری در برابر انواع تهدیدات در آحاد جامعه

- سازماندهی و ارتقاء عملکرد سیستم های درمانی دانشگاه ها/دانشکده های کلان منطقه آمایشی در مواجهه با انواع تهدیدات

- ساماندهی تیم های درمانی پاسخ سریع به انواع تهدیدات و حوادث

- بهره مندی از نظام شبکه بهداشتی درمانی به صورت برنامه های ادغام یافته مدیریت خطر انواع تهدیدات و حوادث و بلایا با تاکید بر مبانی و رویکردهای پدافند غیر عامل

کلید واژه ها: پدافند غیر عامل