شرح وظایف

تعداد بازدید:۶۳۹

شرح وظایف مسئول واحد ارتباطات رادیویی:

 • وضعیت امکانات و زیرساخت های ارتباطات رادیویی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 • هماهنگی جهت اخذ مجوز شبکه ارتباطات رادیویی از مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
 • توسعه و ارتقاء سامانه ارتباطی مرکز مدریت حوادث و فوریت های پزشکی با بهره مندی از تکنولوژی های جدید دیجیتال
 • پایش و ارزیابی وضعیت ارتباطی مددجویان با تلفن 115 در مراکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 • استقرار، راه اندازی، و پایش و ارزیابی سامانه های موجود ثبت اطلاعات الکترونیکی از قبیل اتوماسیون 115، سیستم ضبط مکالمات و ...
 • پایش و ارزیابی سامانه ارتباطات ماهواره ای موجود در مراکز
 • واحد امور تجهیزات و ارتباطات رادیویی جهت مدیریت و نظارت بر تامین توزیع، استفاده از تجهیزات لازم برای ارائه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی و ارتباطات رادیویی تشکیل شده و مواردی نظیر موارد زیر را برعهده دارد:
 •    بررسی وضعیت موجود سیستم ارتباطات رادیویی و تجهیزات مربوطه در آمبولانس ها، پایگاه ها و
 •    برآورد نیازهای سیستم ارتباطات رادیویی، هاهنگی با اورژانس کشور
 •   همکاری در طراحی و استقرار سیستم GIS و GPS در حوادث و فوریت های پزشکی کشور
 •    تعیین نقاط کور (بی سیم/ تلفن همراه) و انجام هماهنگی های لازم با مراجع زیربط
 •    ارزیابی مستمر تجهیزات رادیویی آمبولانس های مورد استفاده
 •   انجام هماهنگی های لازم در خصوص خدمات پس از فروش تجهیزات رادیویی
 •   انجام هماهنگی های لازم در خصوص طراحی و اجرای شبکه های رادیویی اورژانس و مدیریت حوادث
 •   انجام هماهنگی های لازم با شهرستان ها و مناطق تحت پوشش