شرح وظایف

تعداد بازدید:۷۴۹

شرح وظایف حوزه ریاست:

 1. هماهنگی با دانشکده، سازمان اورژانس کشور، سازمان های همکار و پشتیبان
 2. برنامه ریزی جهت ارائه خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی در سوانح عمدی، غیر عمدی و حوادث غیرمترقبه
 3. تعیین خط مشی ها و برنامه های خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در سطح دانشکده براساس سطح بندی خدمات، آمایش حوزه سرزمین و استانداردهای ابلاغی جهت تصویب وضعیت و کاهش مخاطرات از بیماران، مصدومین و نظارت بر حسن اجرای آن
 4. توسعه کمی و کیفی شبکه راهبری هدایت و عملیات فوریت های پزشکی و نظارت، ارزیابی، تحلیل وضعیت، بهینه سازی شاخص ها و استانداردسازی خدمات اورژانس پیش بیمارستانی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی سازمان اورژانس کشور
 5. راه اندازی واحد اداری و مالی در چهارچوب ضوابط دانشکده جهت تسریع در عملکرد خدمات فوریت های پزشکی
 6. راه اندازی مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) به صورت 24 ساعته و تدوین لیست آنکالین تمام حوزه های سلامت و ایجاد شرایط و امکانات حضور نمایندگان ایشان در مرکز هدایت عملیات و بحران، پایش و ثبت حوادث ویژه، بررسی بر خط استعداد و زیرساخت های حوزه سلامت جهت مدیریت بحران های احتمالی
 7. ارتقاء خدمات فوریت های پزشکی با آموزش تخصصی کارکنان و ارتقاء سلامت عمومی با آموزش جمعیت عمومی
 8. نظارت و ارتقاء شبکه ارتباطات رادیویی و بی سیم اورژانس پیش بیمارستانی با رعایت ضوابط و مقررات بالادستی
 9. راه اندازی ستاد هدایت اطلاع رسانی و ساماندهی مرکز پایش مراقبت های درمانی (MCMC) با استفاده از تمامی ظرفیت های دانشکده و الویت بندی بیماران یا مصدومین برای بهره مندی از درمان در محل حادثه و انتقال به مناسب ترین مرکز درمانی
 10. نظارت مستمر بر عملکرد تمامی مراکز ارائه کننده خدمات آمبولانسی و درخواست صدور، تمدید، تعلیق یا لغو مجوز تاسیس مراکز ارائه دهنده خدمات آموزشی و خدمات فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی زمینی، هوایی و دریایی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 11. حضور منظم در جلسات هیئت رئیسه دانشکده و انعکاس برنامه های مربوطه در سطح دانشکده
 12. جلب مشارکت دستکاه های اجرایی، موسسات، نهادها، سازمان های غیر دولتی و مراکز علمی آموزشی و فرهنگی کشور، صدا و سیما و نشریات و جراید در جهت توسعه خدمات فوریت های پیش بیمارستانی